01

BEYNƏLXALQ MALİYYƏ VƏ MÜHASİBAT

Biznesinizin bütün maliyyə əməliyyatlarını bizə əmanət edin, şirkətinizə daha çox vaxt ayırın. Sizi əmin edirik ki, maliyyə işlərinizi beynəlxalq standardlarda və öz maliyyəmiz kimi dəqiq və şəffaflıqla həyata keçirəcəyik. Maliyyə və mühasibatlıq ximətlərimizlə tanış ola bilərsiniz.

 • Mühasibat uçotunun qurulması

 • Dövlət hesabatlarının təqdim edilməsi

 • Maliyyə uçotunun qurulması

 • Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat (Balans)

 • Mənfəət və Zərər hesabatı

 • Kapitalda dəyişiklər hesabatı

 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

 • Bank İşinin Təşkili (daxili və xarici köçürmə əməliyyatları)

⊗ Bu xidmət üçün Müraciət Edin

02

İnsan Resursları

 • Kadr uçotunun qurulması və sənəd dövriyyəsinin təşkili

 • İnsan Resursları sisteminin qurulması

 • Stukturun tərtib olunması

 • Şöbələr arası sənəd dövriyyəsinin təşkili

 • Əmək Haqqının hesablanması

 • Qanunvericiliklə məsləhətlər

⊗ Bu xidmət üçün Müraciət Edin

03

AUDİT XİDMƏTLƏRİ

 • İnsan Resurslarının auditi

 • Mühasibat uçotunun auditi

 • Anbar uçotunun auditi

 • İşəgötürən Brendinin Auditi

 • İT audit

⊗ Bu xidmət üçün Müraciət Edin

04

İşəgötürən Brendinqi

 • İşəgötürən Brendin Kəşfi

 • Brendin Təhlil, Təsis, Təfsiri

 • Yeni işəgötürən brendinin Tətbiqi

 • Brendin Kommunikasiyası

 • TalentsBus (İşəgötürən Brendinin Auditi)

⊗ Bu xidmət üçün Müraciət Edin

05

Vergi

 • Vergi optimallaşdırılması
 • Konsultasiya

⊗ Bu xidmət üçün Müraciət Edin

06

Hüquq

 • Şirkətlərin, fərdi sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı

 • Müqavilələrin ekspertizası

 • Miqrasiya xidməti

 • Hüquqi konsultasiya

 • Vəkil xidmətləri

⊗ Bu xidmət üçün Müraciət Edin

07

Gömrük Xidmətləri

 

 • Gömrük işinin təşkili
 • Gömrük işinin sənədləşdirilməsi
08

QHT

 

 • Qeyri Hökümət Təşkilatlarının qeydiyyatı
 • Sənədləşmələr (Rəhbər dəyişiklikləri)
 • Maliyyə və mühasibat uçotun qurulması
 • Hesabatların hazırlanması